Dyrektor: Waldemar Gwiazda
Zastępca dyrektora: Elżbieta Cekała

Kontakt

Mail:zpo.dylewo@wp.pl


Telefon:0-29 7616-022
zamknij